เครื่องลายครามเมืองยู่ซี ความฝันนิพพาน

🇨🇳เมืองยู่ซี ประเทศจีน กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเขา มีเสน่ห์และความสวยงามเพราะสายน้ำ เตาเผาเครื่องลายครามของเมืองยู่ซีเริ่มผลิตเครื่องเซรามิคครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หยวนและต้นราชวงศ์หมิง แสดงถึงความโดดเด่นของทักษะการเผาเครื่องปั้นเซรามิคของมณฑลยูนนานในประวัติศาสตร์

🏺เครื่องลายครามมีรูปทรงและลวดลายที่เรียบง่าย เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางพื้นบ้านอันโดดเด่น ดังนั้นจึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องเซรามิคเผาของจีน เครื่องลายครามของยู่ซีไม่เหมือนกับเครื่องลายครามของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เครื่องลายครามของยู่ซีส่วนใหญ่จะใช้พื้นสีขาวเทาเป็นหลัก สีเคลือบเป็นสีขาวออกเทา สีน้ำเงินเข้มออกดำ ทำให้เกิดคุณค่าและประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องลายครามจากเตาเผาอื่นๆ

🎊ทักษะการเผาเครื่องลายครามอันล้ำค่าได้รับการถ่ายทอดโดยช่างฝีมืออย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทักษะการเผาเครื่องลายครามของหมู่บ้านหว่าเหยา เมืองยู่ซี ก็ได้รับการสืบทอดทักษะจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้อุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์และการพัฒนาเครื่องลายครามของเมืองยู่ซี เปลี่ยนเครื่องปั้นเซรามิคแบบดั้งเดิมให้เป็นกลับมามีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยคุณลักษณะและองค์ประกอบท้องถิ่นของยุคปัจจุบัน ในช่วงหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ถนนชิงฮวา ในหมู่บ้านหว่าเหยา เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้คนที่จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตยามค่ำคืน เตาเผาเครื่องลายครามโบราณนี้ได้เผยบรรยากาศย่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ เวลาและพื้นที่ทับซ้อนกัน ประวัติศาสตร์และความเป็นจริงที่สะท้อนถึงกันตรงพื้นที่แห่งนี้🎁🎉🎉

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย