ความงามแห่งเซี่ยปู้

ความงามแห่งเซี่ยปู้

เหยียนคุนจี๋

ผู้สืบทอดผ้าเซี่ยปู้ อำเภอหรงชาง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2551 ทักษะการทอผ้าเซี่ยปู้ของอำเภอหรงชางได้รวมอยู่ในรายการการคุ้มครอง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ชุดที่สอง

เซี่ยปู้ (ผ้าฤดูร้อน)

เป็นผ้าทอลวดลายพื้นเรียบธรรมดาที่ทอด้วยมือจากใยป่าน ในประวัติศาสตร์เรียกว่า “ผ้าไหมมั่งคั่ง” กว่า 4,000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวจีนโบราณใช้ใยป่านปั่นด้วยมือเพื่อทอผ้า ผ้าทอมือจากใยป่านชนิดนี้มีความนุ่มกว่าผ้าไหมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเสื้อผ้าในฤดูร้อน ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “เซี่ยปู้ (ผ้าฤดูร้อน)”

วิธีการผลิตเซี่ยปู้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังคงใช้วิธีการทอด้วยมือมาจนถึงปัจจุบัน ชื่อของใยป่านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่าสวู่ปู้ ในสมัยราชวงศ์ถังเรียกว่าปานปู้ ในสมัยราชวงศ์ซ่งเรียกว่า เจี่ยนปู้ และในปัจจุบันเรียกว่าเซี่ยปู้

ตำบลผานหลง อำเภอหรงชาง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน บ้านเกิดของเซี่ยปู้ในประเทศจีน เป็นพื้นที่ผลิตเซี่ยปู้แบบดั้งเดิมของจีนที่มีชื่อเสียง โดยการทอเซี่ยปู้แบบทอมือดั้งเดิมนั้นต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมดกว่า 10 ขั้นตอน

เซี่ยปู้มีความเป็นธรรมชาติและความแข็งแรง เหมาะสำหรับการแสวงหาชีวิตตามธรรมชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคนสมัยใหม่ นักออกแบบเดินทางเข้าสู่บ้านเกิดของเซี่ยปู้ในประเทศจีน พยายามสำรวจภาคสนามและทำการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เซี่ยปู้มีความเป็นธรรมชาติและความแข็งแรง เหมาะสำหรับการแสวงหาชีวิตตามธรรมชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคนสมัยใหม่ การออกแบบช่วยให้เซี่ยปู้แบบดั้งเดิมมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในยุคร่วมสมัย

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย