เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่-สภาพโดยสังเขป

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ด้านเหนือเชื่อมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนและรัฐบาลทั้งสองประเทศ

ศูนย์วัฒนธรรมจีนณ กรุงเทพฯมีเนื้อที่ทั้งหมด 8222 ตารางเมตรพื้นที่ก่อสร้าง 7900 ตารางเมตรเป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสถาปัตยกรรมของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ได้สืบทอดรูปแบบเป็นจีน มีหลังคาทรงจีนแต่ชายคารับส่วนลักษณะแบบไทยซึ่งได้ผสมผสานวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของสองประเทศอย่างลงตัว

ศูนย์วัฒนธรรมจีนประกอบด้วยโรงละครห้องจัดนิทรรศการ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร และอื่นๆซึ่งสามารถนำเสนอบริการให้ประชาชนทั่วไปศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมจีนได้

ห้องจัดนิทรรศการมีขนาดพื้นที่ 288 ตารางเมตร (24 เมตร × 12 เมตร) สูง 3.8 เมตรสามารถจัดนิทรรศการการแสดงศิลปวัฒนธรรมขนาดกลางและกิจกรรมต่างๆ

โรงละครมี 317 ที่นั่งเวทีการแสดงลึก 10 เมตรกว้าง 20 เมตรหน้าม่านบนเวทีกว้าง 12.5 เมตร สูง 4.8 เมตรอุปกรณ์ระบบแสง เสียง และฉากได้ประกอบติดตั้งไว้อย่างครบถ้วนและทันสมัยซึ่งสามารถจัดการแสดงขนาดกลาง ฉายภาพยนต์ และจัดการประชุมสัมมนาได้

บริเวณพื้นที่การฝึกสอนมีห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้องซึ่งจะมีการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีนในด้านต่างๆ อาทิ ภาษาจีน การเขียนพู่กันจีนภาพวาดจีน ดนตรีพื้นเมืองจีน นาฏศิลป์จีน กังฟูจีน อาหารจีน การชงน้ำชาจีนและแพทย์แผนโบราณจีน เป็นต้น โดยห้องเรียนนาฏศิลป์มีขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตรและ 6 ห้องที่เหลือมีพื้นที่ 56 ตารางเมตรต่อห้อง

ห้องสมุดมีขนาดพื้นที่ 470 ตารางเมตรสามารถเก็บหนังสือ 40000 เล่ม เป็นห้องสมุดเปิดให้บริการอ่านหนังสือและข้อมูลมัลติมีเตียตลอดจนค้นคว้าเอกสารต่างๆ

ห้องอาหารมีมีพื้นที่ทั้งหมด95ตารางเมตรประกอบด้วยห้อง VIP14 ที่นั่งสามารถใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง สาธิตการเรียนการสอนทำอาหารจีน

สแควร์นอกอาคารมีเนื้อที่ประมาณ 1000 ตารางเมตรเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆนอกอาคารมีที่จอดรถใต้ดินจำนวน 40 ที่

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมค.ศ. 2007 รัฐบาลแห่งประเทศจีนและประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดตั้งและสถานะของศูนย์วัฒนธรรมวันที่ 11 พฤศจิกายนค.ศ. 2010 นายอู๋ปังกั๋ว ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน และนายชัย ชิดชอบประธานรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯและเปิดกระบวนการก่อสร้างแห่งศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤศจิกายนค.ศ. 2012 นายกรัฐมนตรีของประเทศเราทั้งสองได้ร่วมจัดพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมจีน โดยนายเวิน เจียเป่ากล่าวคำปราศัยว่าศูนย์วัฒนธรรมจีน ณกรุงเทพฯเป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความหมายทางสาธิตและจะส่งเสริมระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยให้สูงขึ้น