คำกล่าวคลาสสิกของ ‘สี จิ้นผิง’

คำกล่าวคลาสสิกของ ‘สี จิ้นผิง’ ตอนที่ 9
การเป็นผู้บริหารหากหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่อันพึงมีจะเป็นความอัปยศตลอดชีวิต

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย