ห้องเรียนไท้เก๊กออนไลน์

รำไท้เก๊ก

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา ศิลปะมวยไทเก๊กของจีน ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2021 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระหว่างประเทศ นำเสนอวิดีโอชุด “ห้องเรียนไทเก๊ก สุขภาพดีรับวันตรุษจีน” ผ่านทางเว็บไซต์ Wechat Facebook Youtube และTiktok รวมถึงทางสื่ออื่น ๆ ของศูนย์ฯ   ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงปรัชญาตะวันออกที่อยู่ในไทเก๊ก พร้อมสอนท่ารำพื้นฐานของไทเก็กที่จะช่วย “บำรุงปอด” ที่สามารถเรียนตามได้ง่าย ๆ และเหมาะสำหรับการออกกำลังกายที่บ้านได้ ขอนำผู้ชมทุกท่านไปฝึกการออกกำลังกายแบบไทเก๊ก ก้าวสู่โลกของไทเก๊ก และสุขภาพดีต้อนรับวันตรุษจีนไปด้วยกัน!

ปรัชญาของการรำไท้เก๊ก

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ขอขอบคุณ:กรมการร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนานาชาติจีน

ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ

บริษัท ตงฟางหมิงจู๋ แลกเปลี่ยนนานาชาติเซี่ยงไฮ้ จำกัด