ฉงชิ่ง

จุดชมวิวเฮยซานกู่

อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติอวิ๋นหยางหลงกัง

ภูเขาจินฝอ

ผาหินแกะสลักต้าจู๋

จุดชมวิวสามผาน้อยแห่งเขาอูซาน

จุดชมวิวยอดเขาข่ายจือ

ภูเขาซื่อเมี่ยน

เมืองโบราณซีถัว

กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซี

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

เมืองโบราณจั๋วสุ่ย

พิพิธภัณฑ์เจี้ยนชวน

CNTO

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย