เทียนจิน

ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน

กำแพงเมืองจีนด่านหวงหยากวน

เทียนจินอาย

หอกระจายสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์เทียนจิน

ถนนคนเดินสไตล์อิตาลี

วัดตู่เล่อ

ห้องสมุดเทียนจินปินไห่

อู่ต้าเต้า

สวนสาธารณะกลางแม่น้ำแห่งเทียนจิน

ถนนคนเดินปินเจียง

เทียนจินไห่ชางโอเชี่ยนปาร์ค

พิพิธภัณฑ์ป้อมปืนใหญ่ต้ากูโข่ว

CNTO

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย