1 สิงหาคม วันกองทัพปลดปล่อยประชาชน

🙏สวัสดีวันแรกของเดือนสิงหาคม🙏
วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี
จะเป็นวันกองทัพปลดปล่อยประชาชน 🇨🇳
(中国人民解放军)เป็นกองทัพของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งในวันนี้ยังเป็นครบรอบ93 ปีของการต่อตั้งกองทัพทหารจีนอีกด้วยค่ะ 👮
#中国人民解放军建军93周年

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย