รูปปั้นม้าสัมฤทธิ์ ‘ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม’ มรดกยุคจีนโบราณ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

รูปปั้นม้าสัมฤทธิ์ ‘ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม’ มรดกยุคจีนโบราณ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

  1. พิพิธภัณฑ์มณฑลกานซู่ นครหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน อวดโฉมมรดกยุคจีนโบราณ นั่นคือ รูปปั้นม้าสัมฤทธิ์ มีชื่อว่า ‘ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม’
  2. พิพิธภัณฑ์นำชิ้นรูปปั้นม้าสัมฤทธิ์ของจริง ให้สาธารณชนได้ชมอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินไปกับสารพัดสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากรูปปั้นม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม
  3. รูปปั้นม้าสัมฤทธิ์ถูกขุดพบที่สุสานเหลยไถ ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ปี ค.ศ. 25-220) ในเมืองอู่เวย เมื่อช่วงทศวรรษ 1960
  4. ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์มณฑลกานซู่ ภาพรูปปั้นม้าสัมฤทธิ์เคยเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจีนเมื่อปี 1983

ภาพและข้อมูล จาก…Xinhua | cultural, creative products featuring ancient bronze horse statue in Gansu Provincial Museum | https://english.news.cn/…/48e7425194f84958911504…/c.html


ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย