กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองวันเด็กสากล 1 มิถุนายน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน | กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองวันเด็กสากล 1 มิถุนายน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น กรุงเทพฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘สัมผัสวัฒนธรรมจีน’ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา เฉลิมฉลองวันเด็กสากล (International Childrens’ Day) 1 มิ.ย. 2023

มีกิจกรรมวัฒนธรรมจีนหลากหลาย อาทิ การเล่นกู่เจิง วาดภาพด้วยพู่กันจีน ระบำจีน และร้อยลูกปัดของพระราชวังกู้กง ได้รับเสียงตอบรับที่ดี มีนักเรียนและครูจากโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น กรุงเทพฯ เข้าร่วมกว่า 50 คน

นายเชว่ เสี่ยวหัว ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวแสดงความขอบคุณโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น กรุงเทพฯ สำหรับการส่งเสริมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเสมอมา

กิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของวัยรุ่นไทยเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีน และสังคมจีนในยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการกระชับมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วัยรุ่นไทยจะให้ความสนใจในวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสัมผัสถึงมิตรภาพเสมือนครอบครัวเดียวกันของจีนและไทย”

“ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในอนาคต” นายเชว่ เสี่ยวหัว กล่าว

ด้วยความตั้งใจในการจัดกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ นักเรียนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เทคนิคและรูปแบบสไตล์การวาดภาพจีนโบราณ สัมผัสถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการวาดภาพจีนโบราณ นักเรียนได้แสดงท่วงท่าการร่ายรำที่สง่างามในห้องเรียนระบำจีน สัมผัสกับจังหวะและความงดงามของระบำจีนโบราณ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกู่เจิงและบรรเลงท่วงทำนองที่ไพเราะในห้องเรียนกู่เจิง นอกจากนี้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมร้อยลูกปัดยังได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลูกปัดจีนสมัยราชวงศ์ชิง

โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลที่มีชื่อเสียง โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรภาษาจีนมีความหลากหลาย ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียน ประกอบด้วยการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของนักเรียน

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมที่จัดขึ้นร่วมกันครั้งนี้ เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนไทยต่อไปในอนาคต

#ศูนย์วัฒนธรรมจีน

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองวันเด็กสากล 1 มิถุนายน
กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองวันเด็กสากล 1 มิถุนายน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย