ดอกซากุระเบ่งบานไปทั้งหุบเขา

ศูนย์วัฒนธรรมจีน | น่าเที่ยวมากกกก!! ดอกซากุระเบ่งบานไปทั้งหุบเขา

ชวนชมทิวทัศน์อันงดงามของ ‘หุบเขาดอกซากุระ’ บริเวณเทือกเขาอู๋เลี่ยง อำเภอปกครองตนเองหนานเจี้ยน กลุ่มชาติพันธุ์อี๋ มณฑลยูนนาน ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ที่นี่มีอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว เป็นห้วงเวลาที่หมู่มวลดอกซากุระเบ่งบานไปทั้งหุบเขา กินเวลาราว 25 วัน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี

ในฤดูหนาวของจีน ภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะตอนเหนือ เผชิญอากาศเย็นยะเยือกจนใบไม้ร่วงหมดต้น แต่ที่ยูนนาน มิได้เป็นเช่นนั้น ต้นไม้ใบหญ้าเปลี่ยนสี สวยเต็มต้น อากาศเย็นสบาย ความงดงามของธรรมชาติดึงดูดให้บรรดานักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วจีนมาเยี่ยมเยือ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย