ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานออนไลน์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดห้องเรียนภาษาจีนพื้นฐานออนไลน์เทอม 1  ในวันที่ 16 มิถุนายน มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 13 คน สำหรับคอร์สเรียนพื้นฐานนี้จะเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 15 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนคือ จาง ตี๋เฟยเหล่าซือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติกว่าสิบปี เป็นที่รักและได้รับคำชื่นชมจากนักเรียนอย่างล้นหลาม

📝รายละเอียดคอร์ส

 

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย