จีนกำหนดเป้าหมาย เลิกใช้ถ่านหิน ในปี 2573

1/ เมื่อวานนี้ (พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกเนื่องในวันคุ้มครองโลก การประชุมจัดขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอล มีสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพ
.
2/ สี จิ้นผิง กล่าวในที่ประชุมถึงเป้าหมายของจีนในการยุติการใช้ถ่านหิน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จีนยืนยันยึดมั่นมาตรการควบคุมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ จะลดลงเป็นลำดับและยุติการใช้งานอย่างถาวร ตามกรอบเป้าหมายระยะเวลา 15 ปี เริ่มปี 2569
.
3/ “จีนให้คำมั่นจะใช้เวลาบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สั้นกว่า ให้เร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้ว” สี จิ้นผิง กล่าว
.
4/ สำหรับปีนี้ จีนกำหนดเป้าหมายลดสัดส่วนการใช้พลังงานถ่านหินให้เหลือน้อยกว่า 56%
.
5/ สี จิ้นผิง กล่าวด้วยว่า ประเทศพัฒนาแล้วต้องหนุนประเทศกำลังพัฒนา เสริมความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประชาคมโลกมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น มีปฏิบัติการที่แข็งแกร่งขึ้น ในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษย์และธรรมชาติ
.
6/ สำหรับจีน จีนมุ่งมั่นปกป้องธรรมชาติและระบบนิเวศ ‘ดั่งดวงตาของตน’ จีนประยุกต์ความร่วมมือด้านอารยธรรมนิเวศวิทยา ให้เป็นเนื้อหาส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’
.
7/ กันยายนปีที่แล้ว สี จิ้นผิงกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) เกี่ยวกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนว่า จะถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2573 หลังจากนั้นจะเข้าสู่เส้นทางลดการปล่อยคาร์บอนฯสุทธิเป็นศูนย์ (ความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ) ภายในปี 2603
.
8/ การกล่าวครั้งนั้น เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนประกาศเป้าหมายอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ และจีนยังคงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว ที่อนุมัติโครงการเกี่ยวกับพลังงานถ่านหินและมีนโยบายชัดเจนที่สุด
.
.
.
เครดิต.China Report ASEAN – Thailand
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย