พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระบำจีน

หลักสูตรการเรียนระบำจีนได้สำเร็จไปอย่างสวยงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนคุณเถียนซ่านถิง ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เรียน

ในพิธีปิดคอร์ส ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดเต้นระบำจีน ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับ หนึ่ง สอง สาม จำนวนทั้งหมด 3 คน คุณเถียนซ่านถิง รองผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งกล่าวคำชมเชยและแสดงความยินดี

คอร์สเรียนเต้นระบำจีน รุ่นที่2 เน้นการเรียนรำพัดเป็นหลักใช้เวลา 3เดือนในการฝึกอบรมได้รับความสนใจจากผู้เรียนกว่า 40 คน เพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอน จึงแบ่งเป็นสองกลุ่มและมีมีผู้สอนมีอาชีพสองท่านช่วยกันดูแล ผู้เรียนคอร์สระบำมองโกลก็ได้สำเร็จการอบรมแล้ว

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย