เทศกาลภาพยนตร์จีน ครั้งที่12 ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 29 กันยายนถึง 8 ตุลาคม ได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์จีน ครั้งที่12 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

แขกผู้มีเกียรติร่วมกันตัดริบบิ้น

คืนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดงานพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์จีน ครั้งที่12 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน สำนักภาพยนตร์กระทรวงกำกับดูแลข่าวสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งประเทศจีน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และผู้จัดร่วมได้แก่ Guangxi Film Group, Nice Cultural Investment Group และ Asia Pacific Film Academy

ท่านหลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขึ้นกล่าว

นายหลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส. วรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน น.ส. หลัน ซู่หง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ดร.วิชิต ลอลือเลิศ นายย่งชิง จริงจัง คุณกำพล เสรฐภักดี ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และ ดร..จรรย์สมร วัธนเวคิน นายกก่อตั้งและนายกบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในงานพิธีเปิดดังกล่าว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นกล่าว

ท่านหลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่า เราทุกคนได้มาพร้อมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเพื่อร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่ 12 ในวันนี้ กระผมในนามตัวแทนของสถานทูตจีนขอแสดงความยินดีกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างสุดซึ้งและขอแสดงการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ภาพยนตร์เปลี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดและพลังของการแสดงออกอีกทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากที่สุดอีกด้วย เทศกาลภาพยนตร์จีนในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์ทั้งหมด 9 เรื่อง ที่ครอบคุมหลากหลายมุมมองของสภาพความเป็นจริงของประเทศจีนในปัจจุบัน เชื่อว่ากิจกรรมภาพยนตร์จีนในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมจีนและเห็นถึงการเปิดกว้างของวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

น.ส. วรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนขึ้นกล่าว

เพื่อช่วยให้ผู้ชมชาวไทยได้เข้าใจและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาพยนตร์ของจีน ในช่วงเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่ 12 ทางศูนย์วัฒนธรมแห่งประเทศจีนและ Asia Pacific Film Academy ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเหลียว หนิงและมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งมาบรรยายพิเศษในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 หัวข้อการบรรยายที่ 1 เส้นทางพัฒนาการภาพยนตร์จีนยุคปัจจุบัน – สู่โลกสากล สู่กลุ่มผู้ชมทุกระดับ หัวข้อการบรรยายที่ 2 เทศกาลภาพยนตร์นักศึกษาในปักกิ่ง –ความรุ่งเรืองของวงการภาพยนตร์คือโอกาสของคนรุ่นใหม่ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าฟังชาวไทยเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าฟังกว่า 200 คน

ท่านหลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสนทนากัน

การเผยแพร่ภาพยนตร์จีนมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย มีส่วนร่วมในการเผยแพร่โปรโมตและปลูกฝังภาพยนตร์จีนให้ผู้ชมชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง เทศกาลภาพยนตร์จีนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2003 ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตจีนและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ได้ดึงดูดผู้ชมชาวไทยอย่างล้นหลาม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 และตั้งแต่ปี 2015เป็นต้นมาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสำนักภาพยนตร์กระทรวงกำกับดูแลข่าวสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งประเทศจีน

ผู้ชมชาวไทยที่รักในภาพยนตร์จีนยกนิ้วให้กับเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่ 12

ผู้ชมชาวไทยที่รักในภาพยนตร์จีนยกนิ้วให้กับเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่ 12

กิจกรรมภาพยนตร์จีนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 8 ตุลาคม และได้นำเสนอภาพยนตร์จีนยอดเยี่ยมเรื่อง Battle of Memories, Wolf Warriors, Boonie Bears: Mystical Winter, Phurbu & Tenzin, Yesterday Once More, I Belonged to You, The Song of Cotton, Paris Holiday, The Nightingale ทั้งหมด 9 เรื่องซึ่งได้สะท้อนถึงความสำเร็จใหม่ของวงการภาพยนตร์จีน

เทศกาลภาพยนตร์จีนในครั้งนี้มีผู้เข้าชมกว่า 1000 คน

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเหลียวหนิง เกิง จงเหยียน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ เส้นทางการพัฒนาของภาพยนตร์จีน

จาง ลู่ จากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งได้แนะนำเกี่ยวกับสภาพการณ์ เทศกาลภาพยนตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ภาพผู้ชมจดบันทึกในขณะที่ฟังการบรรยาย

ภาพบรรยกาศภายในงานการบรรยาย

ภาพบรรยกาศภายในงานการบรรยาย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย