ประติมากรรมจีน กานซู่

สวัสดีวันอังคารที่แสนสดใสค่ะวันนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกานซู่ขอเชิญให้ท่านได้สัมผัสกับสัมผัสเสน่ห์ของ “เมืองหลานโจว เมืองที่สวยงามและอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน” อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 🏠
.
✈️“การท่องเที่ยวประเทศจีนทางตะวันตกเฉียงเหนือ จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองหลานโจว”ซึ่งในครั้งนี้จะเริ่มจากเมืองหลานโจว เพื่อพาทุกท่านไปชื่นชมความงดงามของการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมของมณฑลกานซู่และความทันสมัย!!!
.
🏞แม่น้ำหวงเหอ(แม่น้ำเหลือง) เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำหวงเหอ จึงได้รับการขนานนามว่า “แม่น้ำแม่(แม่น้ำผู้เป็นเสมือน “แม่” ของลูกหลานชาวจีน)”
.
⭐️ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกได้จัดตั้งเขตการปกครองขึ้นในหลานโจวโดยมีชื่อว่าเมืองจินเฉิง(เมืองทองคำ) โดยเมืองหลานโจวมีตำแหน่งอยู่ตรงจุดศูนย์ตามแผนที่ของประเทศจีนพอดี แม่น้ำหวงเหอไหลผ่านเมืองหลานโจวทำให้เมืองหลานโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่หวงเหอไหลผ่าน
.
🎨ประติมากรรมแกะสลัก “หวงเหอแม่น้ำผู้เป็นเสมือน “แม่“ ของลูกหลานชาวจีน“ เป็นรูปปั้นแกะสลักจากหินแกรนิตยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร มีน้ำหนักกว่า 40 ตัน ประติมากรรมแกะสลักชิ้นนี้มีพื้นฐานมาจากลวดลายคลื่นน้ำและลวดลายปลาในการลงสีบนเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมณฑลกานซู่ในฐานะแหล่งกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาหลากสี ปะติมากรรมแกะสลัก นี้เป็นสัญลักษณ์ว่าแม่น้ำหวงเหออันเก่าแก่ได้เปรียบเสมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจีนมานานแสนนาน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย