วงการกฎหมายจีนมองประมวลกฎหมายแพ่งสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชน

บุคคลอาวุโสในวงการกฎหมายจีนเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งของจีนสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชน แสดงถึง

เอกลักษณ์แห่งยุคสมัย และเอกลักษณ์ของจีน เป็นหลักประกันด้านกฎหมายที่สมบูรณ์ขึ้นในการปฏิรูปและเปิดประเทศ ตลอดจนสร้างความทันสมัยแบบสังคมนิยมในยุคใหม่ของจีน

นายซุน เซี่ยนจง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สมาชิกคณะกรรมการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน กล่าวเน้นว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งจะคุ้มครองบุคคลธรรมดาทุกคนตลอดชีวิต และทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน”

ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย