งานบรรยาย ‘เรื่องราวประเทศจีน-ความทันสมัยแบบจีนและความสำคัญระดับสากล’ ประสบความสำเร็จงดงาม

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของข้อริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ของจีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจากสถานทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจัดงานบรรยายชุด ‘เรื่องราวประเทศจีน’ ประจำปี 2023 ‘ความทันสมัยแบบจีนและความสำคัญระดับสากล’

กิจกรรมบรรยาย วันที่ 6 พฤศจิกายน

มีผู้เข้าร่วมงานจากแวดวงการเมือง วิชาการ การศึกษา ธุรกิจ และสื่อมวลชนไทย รวมถึงคณะอาจารย์และนักศึกษามากกว่า 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมรวมกว่า 200 คน

การบรรยายครั้งนี้ ศาสตราจารย์หวังอวี้จู่ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ APEC และเอเชียตะวันออก สถาบันสังคมศาสตร์จีนมาเป็นวิทยากร คุณฉาง อวี่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และคุณเชว่ เสี่ยวหัว ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นพิธีกรในงาน

คุณฉาง อวี่เหมิง กล่าวสุนทรพจน์ มีใจความสำคัญว่า ความทันสมัยแบบจีนไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการสร้างประเทศที่เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางที่จีนปรารถนานำความก้าวหน้ามาสู่มนุษยชาติและความสามัคคีมาสู่โลก

ปีนี้ ครบรอบ 48 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย และเป็นปีแรกของทศวรรษที่สองของความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ผู้นำของจีนและไทยเห็นพ้องต้องกันในการเสริมสร้างความหมายแห่ง ‘ครอบครัวจีน-ไทย’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น เน้นย้ำทิศทางในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย เสริมสร้างพลังขับเคลื่อน

คุณพินิจ จารุสมบัติ กล่าวว่า ในช่วง 10 ที่ผ่านมาปริมาณการค้าระหว่างจีนและไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก การแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองมีความเข้มแข็งและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือตามแนวทาง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทย จึงเชื่อว่าความร่วมมือนี้ จะนำพานานาประเทศพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

คุณเชว่ เสี่ยวหัว กล่าวว่า ปีนี้ครบรอบ 10 ปีของข้อริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ พฤศจิกายนปีที่แล้ว ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งสองฝ่ายบรรลุฉันทามติว่าด้วยการสร้างประชาคมจีน-ไทย ที่มีอนาคตร่วมกัน

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ครั้งที่ 3 และได้ทำการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เปิดฉากการสร้างชะตากรรมจีน-ไทยที่มีเสถียรภาพ

สำหรับการบรรยาย ‘เรื่องราวประเทศจีน’ ประจำปี 2023 ‘ความทันสมัยแบบจีนและความสำคัญระดับสากล’ ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกของคนไทยเกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาของจีนและโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แต่ยังช่วยขยายมุมมองในระดับสากล และเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

ศาสตราจารย์หวังอวี้จู่ กล่าวสรุปกระบวนการใหม่ในการพัฒนาประเทศที่มีความทันสมัยและคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการของความทันสมัยแบบจีนนับตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดประเทศ แบ่งปันประสบการณ์ผลสำเร็จของความทันสมัยแบบจีนและอภิปรายถึงผลกระทบต่อการพัฒนาของโลก

ศาสตราจารย์ฯยกกรณีตัวอย่าง ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คนจีนได้รับจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และแนวทางที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร บรรเทาปัญหาความยากจนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล เพื่อบรรลุเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

หลังจบการบรรยาย สื่อไทย ThaiTribune สัมภาษณ์ศาสตราจารย์หวังอวี้จู่ เกี่ยวกับกับข้อริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ด้วย

กิจกรรมบรรยาย วันที่ 7 พฤศจิกายน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานบรรยาย ‘เรื่องราวประเทศจีน’ ประจำปี 2023 ‘ความทันสมัยแบบจีนและความสำคัญระดับสากล’ ครั้งที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์หวังอวี้จู่เป็นวิทยากร และดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ‘เศรษฐกิจจีนยุคใหม่’ มีคณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคคลกรทุกสาขาอาชีพกว่า 100 คนเข้าร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนครั้งนี้

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดรกล่าวในการบรรยายในหัวข้อ ‘การพัฒนาและอนาคตของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่’ โดยนำข้อมูลสถิติและยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และเน้นย้ำว่าโมเดลการพัฒนาแบบจีนที่มีลักษณะเฉพาะมีความสอดคล้องกับความต้องการและนวัตกรรมยุคสมัย การร่วมสร้าง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ เป็นโครงการที่มีคุณภาพสูงที่ทั่วโลกควรให้ความสำคัญและนำมาปรับใช้

ในการบรรยาย นักวิชาการทั้งสองท่านได้แสดงให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ผลกระทบและความสำคัญของจีนยุคใหม่ต่อการพัฒนาของโลกและการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย