เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ประจำปี 2567

เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ประจำปี 2567 กระผมนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน ให้พบแต่ความสุข รุ่งเรือง ร่ำรวยตลอดปี คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ มิตรภาพไทย-จีนยั่งยืนสถาพรสืบไป!

#春节2024 #สุขสันต์วันตรุษจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย