บ้านเกิดขงจื้อ ซานตง

ยินดีต้อนรับ นำทุกท่านสัมผัสกับบรรยากาศภูเขาและสายน้ำ️️
มณฑลซานตง ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีนบริเวณตอนล่างของแม่น้ำฮวงโหและเป็นที่รู้จักในนาม “บ้านเกิดของขงจื๊อ” มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่ผสานกันอย่างงดงามสร้างสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลซานตง
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย