ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ คณะพระภิกษุสงฆ์

การฝึกอบรมคณะภิกษุสงฆ์ จัดพิธีประกาศนียบัตรที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ ในวันที่24 เดือนธันวาคม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านพินิจ จารุสมบัติ ปัจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ พระราชสิทธิมุนี วิ.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ ท่านหลานซู่หง มอบประกาศนียบัตรและกล่าวคำปราศัยในพิธี ที่ปรึกษาอาวุโสของศูนย์วัฒนธรรรมแห่งประเทศจีน ณกรุงเทพ ท่านฉินยู่เซินได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้

ท่านพินิจ จารุสมบัติ ได้ให้ความชื่นชม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนที่ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนภาษาจีนแก่ คณะภิกษุสงฆ์ คิดว่าในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมที่มีประโยชน์ จะมีส่วนช่วยให้คณะพระภิกษุสงฆ์ไทยได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งทำให้สองประเทศเผยแพร่และแลกเปลื่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในเวลาเดียวกันก็หวังว่า คณะภิกษุสงฆ์สามารถศึกษาธรรมมะได้ต่อความต้องการ และพัฒนาพระพุทธศาสนาไปได้กว้างขึ้น.

หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย พระพรมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันจัดขึ้น ผู้เรียนที่เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ล้วนเป็นคณะสงฆ์จากวัดในกรุงเทพ รวม28รายชื่อ ระยะเวลาในการศึกษา6เดือน พระภิกษุสงฆ์ได้มีความรู้และเข้าใจในไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาจีนเบื้องต้นแล้ว อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่มีพื้นฐานความสามารถในการอ่านและสนทนา ในพิธีมอบประการศนียบัตร คณะภิกษุสงฆ์เป็นผู้ศึกษานั้นได้ใช้ภาษาจีนแสดงถึงการขอบคุณที่มีต่อศูนย์วัฒธนรรมจีน พระภิกษุสงฆ์กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและยังสามารถใช้ภาษาจีนในการอ่าน《ซินจิง》ผู้เข้าร่วมงานแสดงความชื่นชมยินดีได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม.

สำนักพิมพ์ซินฮวาเซอ,เหรินหมินหว่างและTCITV ได้ร่วมรายงานข่าวของกิจกรรมในครั้งนี้.

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย