ตะลุยเกาะส้ม

ตะลุยเกาะส้ม
แลนด์มาร์คของเมืองฉางซา เมื่อเอ่ยถึงมณฑลหูหนาน เรามักนึกถึงประธานเหมาเจ๋อตง ผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพรักของประชาชนจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย