คอนเสิร์ต “สุขสันต์ วันตรุษจีน กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว” ปี 2023

คอนเสิร์ต สุขสันต์ วันตรุษจีน ปี 2023

🎺คอนเสิร์ต “สุขสันต์ #วันตรุษจีน กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว” ปี 2023 เป็น #คอนเสิร์ต ที่ผสมผสานภาพและเสียงในรูปแบบของจีนและตะวันตก ให้พวกเราได้สัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลที่สนุกสนานและสงบสุขด้วยเสียงเพลงติดตาม “#ศูนย์วัฒนธรรมจีน” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย