งานเย็บปักถักร้อยของชนเผ่าม้ง

ตำบลฮวาหยวน มณฑลหูหนาน
สือปาตงที่แห่งนี้ งานผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งถูกลมพัดพาไปสู่สายตาคนทั่วโลก
.
🧣งานเย็บปักถักร้อยของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงมี 4 รายชื่อ ได้แก่ หูหนาน ซูโจว เสฉวน และกวางตุ้ง ล้วนแต่ตั้งชื่อตาม “สถานที่ตั้ง” และงานผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งจะมีแนวคิดโดดเด่นเรื่องกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน และเน้นรูปแบบที่เอกลักษณ์ของขนเผ่างานผ้าปักในมณฑลหูหนานตะวันตก เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องราวของการสร้างสรรของชาวเขาเผ่าม้ง บนงานผ้าปักชนเขาเผ่าม้งมีลวดลายนามธรรมโบราณมากมาย เต็มไปด้วยจินตนาการ มีกลิ่นอายให้หวนรำลึกถึงอดีต เช่นเดียวกับความปรารถนาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย