10 ตำนานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

📍📍 ต้นกำเนิดของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เหล่าปัญญาชนในอดีตของแต่ละยุคต่างมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน และในแต่ละสถานที่ก็มีตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันมามากมาย เรื่องเล่าที่เป็นที่พูดถึงเหล่านี้ พวกเราทำได้เพียงแค่ยกตัวย่างอธิบายออกมาโดยรวม เพื่อมาบอกเล่าให้ทุกท่าน ส่วนข้อเท็จจริงใดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ก็ขึ้นอยู่กับการค้นคว้าเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งจากเหล่านักวิชาการ

  • เรื่องที่หนึ่ง กล่าวถึงว่า เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง คือ เทศกาลมังกร จากการศึกษาค้นคว้าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของคุณเหวินอี้ตัวนั้นเป็นการพิสูจน์ว่า งานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างในสมัยโบราณเป็นประเพณีพื้นบ้าน ความเชื่อที่ว่ามีสัตว์เป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าอู๋เยว่ และคิดว่าจริงๆแล้วเทศกาลไว้บ๊ะจ่างเป็นเทศกาลมังกร
  • เรื่องที่สอง กล่าวถึง เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นการรำลึกถึงการจากไปของกวีผู้รักชาติชวีหยวน อ้างอิงจากบันทึกซวี่ฉีเสียจี้ เมื่อวันที่ห้าเดือนห้า ชวีหยวนกระโดดลงไปในแม่น้ำมี่หลัวเจียงและเสียชีวิตลง ผู้คนรัฐฉู่ต่างไว้อาลัยอย่างโศกเศร้า เมื่อถึงวันนี้ทุกๆปี จะใช้กระบอกไม้ไผ่บรรจุข้าวโยนลงไปในแม่น้ำเพื่อเซ่นไหว้
  • เรื่องที่สาม อ้างอิงจากบันทึกหลี่จี้ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีต้นกำเนิดมาจากราชวงศ์โจว การอาบน้ำที่ต้มด้วยหญ้าบลูแกรส (หลานเฉ่า) เพื่อชำระล้างขจัดสิ่งอัปมงคล
  • เรื่องที่สี่ กล่าวอ้างอิงตามบันทึกฉินเชาของไช่ยงในสมัยราชวงศ์ตงฮั่นเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อเป็นการระลึกถึงและยกย่องนักปราชญ์เจี้ยจื่อทุยที่ล่วงลับไปแล้ว
  • เรื่องที่ห้า กล่าวถึง บทความซื่ออู้จี้หยวนของเกาเฉิงในสมัยราชวงศ์ซ่ง เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีที่มาจากช่วงยุคชุนชิว เพราะพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งรัฐเยว่ ได้ฝึกซ้อมทหารน้ำในวันนั้น
  • เรื่องที่หก กล่าวถึง บันทึกจิงโจวซุ่ยสือจี้ของเหลียงจงหลิ่น เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง คือการต้อนรับอู๋จื่อซวี่ ในหนังสือโฮ่วฮั่นซูยังบันทึกว่า : ในวันที่ห้าเดือนห้า มีการเต้นร่ายรำที่แม่น้ำเฉาเอ๋อ เพื่อเป็นการต้อนรับอู๋จื่อซวี่ ต่อมาประชาชนในแถบมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียง ได้จัดพิธีต่าง ๆ เพื่อไว้อาลัยให้อู๋จื่อซวี่
  • เรื่องที่เจ็ด กล่าวถึงว่า ในหนังสือเต้าซู ได้บันทึกไว้ว่า วันที่ห้าเดือนห้า เป็นวันเซ่นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
  • เรื่องที่แปด หนังสือไคว่จีเตี้ยนลู่ บันทึกไว้ว่า เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นการรำลึกถึงเฉาเอ๋อ เหตุจากที่เฉาเอ๋อกระโดดแม่น้ำเพื่อตามหาบิดาของตนจนเสียชีวิต
  • เรื่องที่เก้าเชื่อกันว่า ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ย ซาง และโจว เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เดิมคือเทศกาลฤดูร้อน ในช่วงกลางฤดูร้อน จะประดับด้วย 5 สีที่หน้าประตูเพื่อเป็นการสะท้อนพลังที่ไม่ดี ขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไป
  • เรื่องที่สิบ กล่าวถึงตำนานเล่าขานในหมู่ชาวบ้านว่า เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างมีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบซาหู ในมณฑลหูเปย เคยมีวีรบุรุษ 4 คนที่ปล้นคนรวยไปช่วยเหลือคนจน ต่อมาพวกเขาทั้งหมดถูกจับโดยขุนนางและทหารท้องที่ จากนั้นถูกโยนลงแม่น้ำจนเสียชีวิตในวันที่ 5 เดือน 5 ชาวบ้านต่างเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้วันนั้นเป็นเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษ

📍📍 จากตำนานที่ได้เล่ากันมา เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างจะรำลึกถึงชวีหยวนด้วยชวีหยวนนั้นมีจิตใจที่รักต่อชาติบ้านเมืองตนเองอย่างสุดจิตสุดใจและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รวมถึงอิทธิพลจากบทกวีของเขา หลังจากราชวงศ์ฉินและฮั่น เรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีน และเป็นที่กล่าวขานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย