เนื่องในโอกาส “เทศกาลอู่อี” หรือ “วันแรงงานสากล” ปี 2021

👷‍♀️เนื่องในโอกาส “เทศกาลอู่อี” หรือ “วันแรงงานสากล” ปี 2021 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน ร่วมกันนำเสนอภาพผู้ใช้แรงงานในนิทรรศการออนไลน์ “ความงดงามของผู้ใช้แรงงาน” จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน เพื่อส่งคำอวยพรและทักทายไปถึงเพื่อน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวจีนในเทศกาลพิเศษนี้
.
👮‍♂️“หัวข้อผู้ใช้แรงงาน มีความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนมีผลงานเกี่ยวกับแรงงานแสนกว่าชิ้น ซึ่งรวมถึงผลงานจากศิลปินนานาชาติ เช่น (โซเวียต รัสเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น และเบลารุส)และปะเทศอื่นๆ ผลงานนานาชาติมีจำนวน 3500 ชิ้น
.
📖นิทรรศการในครั้งนี้ คัดเลือกผลงานโดดเด่น 20 ชิ้นที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้ใช้แรงงานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ชื่นชม แม้ช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จะก้าวข้ามช่วงเวลามากว่า 90 ปีด้วยมุมมองและทักษะที่แตกต่างกัน นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ “จิตวิญญาณอันเรียบง่าย” “สัญลักษณ์แรงงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” “ทิวทัศน์วิจิตรตระการตา” และ “วีรบุรุษผู้กล้าต้านโรคโควิด 19” ในรูปแบบศิลปะภาพวาดพู่กันจีน ภาพสีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ภาพเขียนสีน้ำ และประติมากรรม เป็นต้น
.
😷นับตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนทุกแขนงอาชีพ ต่างต้องเข้าร่วมการต่อสู้ที่ไม่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อน และไร้ซึ่งเขม่าดินปืน พวกเขาเป็นผู้ใช้แรงงานที่สมควรได้รับการยกย่องในยุคนี้
.
👨‍🔧ในบทนี้ได้รวบรวมผลงานในหัวข้อการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 53 ชิ้นจากศิลปินชาวจีน โดยส่วนหนึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของนักรบสู้โควิดที่กล้าหาญ สร้างพลังแห่งจิตวิญญาณ หวังว่าผลงานเหล่านี้ จะส่งต่อถึงผู้ใช้แรงงานที่อยู่แนวหน้าในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตเรา!
.
👨‍💼ผู้ใช้แรงงานเป็นคนธรรมดาเรียบง่าย ภาพของผู้ใช้แรงงาน เป็นทัศนียภาพที่งดงามของโลก ร่วมชื่นชมและยกย่องเหล่าผู้ใช้แรงงานไปด้วยกันค่ะ!
.
🙏ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย