ตอนที่ 8 หมู่บ้านจิตรกร

ในภูเขาลึกมีหมู่บ้านชื่อว่าหลงถาน หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่อำเภอผิงหนาน มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสบายที่มีชื่อเสียง และใน 6 ปีก่อนที่นี่มีสภาพอีกแบบหนึ่ง เมื่อปี2016 มีชาวบ้านกลุ่มนึงที่เข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านหลงถาน หมู่บ้านชนบทอันโบราณที่ถูกเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย