ภาพวาด “แดนสวรรค์ธารดอกท้อ” 丨มโนคติ – แอนิเมชันสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีนที่ตกทอดมาแต่โบราณ


ภาพวาด “แดนสวรรค์ธารดอกท้อ” 丨มโนคติ – แอนิเมชันสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีนที่ตกทอดมาแต่โบราณ

ภาพวาด “แดนสวรรค์ #ธารดอกท้อ” เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินโฉวอิง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น “หนึ่งในสี่ปรมาจารย์แห่ง #ราชวงศ์หมิง” มีขนาด 66.7 ซม. x 175 ซม. ปัจจุบันถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ #พิพิธภัณฑ์เทียนจิน

ภาพวาด “แดนสวรรค์ธารดอกท้อ” เป็นรูปแนวตั้งซ้อนกันเป็นสามชั้น โดยจัดองค์ประกอบของภาพให้อยู่ในระยะไกลและเป็นมุมสูง ถ่ายทอดสถานที่หลีกหนีเรื่องทางโลกและเรื่องมายา ด้วยเทคนิคการวาดภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติและบุคคลอันล้ำเลิศ จึงทำให้องค์ประกอบบุคคลและทิวทัศน์ในภาพวาดส่งเสริมกันจนโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความสุขในการถอนตัวออกจากสังคม และอยู่อย่างสันโดษของ #ปัญญาชน ในสมัยนั้น

ขอขอบคุณ:

  • ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ
  • ศูนย์บริหารจัดการสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ติดตาม “#ศูนย์วัฒนธรรมจีน” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย