นิทรรศการภาพถ่าย “วัฒนธรรมป่าไผ่” ชุดที่ 1,2,3

ประเทศจีนเป็นแหล่งกำเนิดต้นไผ่  ทั้งนี้ไม้ไผ่ในโลกนี้มีกว่า 1,000 ชนิด 100 สายพันธุ์ ขณะที่ในจีนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่นานาพันธุ์ โดยมีทั้งหมด 500 ชนิด 37 สายพันธุ์ แทรกซึมไปในด้านเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย การเดินทาง ความบันเทิง ตลอดจนวรรณคดี ดนตรี จิตรกรรม ศาสนา ประเพณีพื้นบ้านของชาวจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย