นิทรรศการภาพถ่าย “วัฒนธรรมป่าไผ่” ชุดที่ 4,5

VisitingChinaOnline ไปกับนิทรรศการภาพถ่าย “วัฒนธรรมป่าไผ่” 🎋🎋🎋 📌 ชุด 4 ประโยชน์จากไผ่ 📌 ชุด 5 ทูตแห่งไผ่ 🐼🐼
นิทรรศการในครั้งนี้ เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ประเทศ “อารยธรรมแห่งป่าไผ่” สัมผัสสุนทรียศาสตร์ตะวันออก และมโนทัศน์อันงดงามของต้นไผ่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย