การบรรเลงกู่เจิงอันไพเราะ

🎉🎉ขอเชิญรับชมฟังการบรรเลงกู่เจิงอันไพเราะ ในบทเพลง “พระจันทร์ที่เจี้ยนซัง” จากอาจารย์หลี่หยาง อาจารย์สอนวิชากู่เจิงผู้มีชื่อเสียง ประจำศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
🌸🌸ท่านใดที่มีความสนใจและกำลังมองหาที่เรียนกู่เจิงดีๆ สมัครเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะ
************************************

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย