ศิลปินมณฑลซันตงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์

ชมรมภูมิพลังแผ่นดินได้จัดคอนเสิร์ตภูมิพลังแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้เรียนเชิญศิลปินจำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศิลปซันตงตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกับมณฑลซันตงมาร่วมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพลงที่บรรเลงประกอบด้วย เพลงEr Quan Ying Yue  เพลง Mu Min Xin Ge เพลงอาทิตย์อับแสง เพลงสุรินทราหู และเพลงส้มตำ เป็นต้น

演出圆满成功

การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับความชื่นชอบจากผู้ชมเป็นอย่างมากและได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย