หิมะช่วงฤดูร้อนที่ยอดเขาฉีเหลียนซาน

หิมะช่วงฤดูร้อนที่ยอดเขาฉีเหลียนซาน

แม้ขณะนี้จีนได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว แต่หลายวันมานี้ เขตเขาในบางพื้นที่ของจีนยังคงมีหิมะตก เช่น ที่บริเวณภูเขาฉีเหลียนซาน เมืองจางเย่ มณฑลกันซู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีหิมะตกหนักจนปกคลุมยอดเขา ทุ่งหญ้า และป่าไม้ เป็นภาพขาวโพลนที่สวยงามมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเล่นหิมะและชมวิวที่สวยงาม

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย