ศูนย์วัฒนธรรมจีนเปิดคอร์สอบรมภาษาจีนสำหรับผู้เรียนจากสถาบันพระปกเกล้าและสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์

ในวันที่ 13 กันยายนศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศจีนเปิดคอร์สอบรมภาษาจีนสำหรับผู้เรียนจากสถาบันพระปกเกล้าและสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์คุณพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์คุณหลัน ซู่หงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศจีนให้เกียรติมาร่วมและกล่าวงพิธีเปิด

ภาพถ่ายเปิดโครงการสอนภาษาจีน

คุณพินิจจารุสมบัติกล่าวว่าตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศจีนได้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นต้นมาได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากมายและโครงการอบรมภาษาจีนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าศูนย์วัฒนธรรมจีนได้แสดงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

คุณหลัน ซู่หงยังกล่าวว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในหลายๆด้านผู้เรียนชาวไทยที่สนใจภาษาจีนก็เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบความต้องการของผู้เรียน ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้เชิญครูภาษาจีนที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมาสอนที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทุกคน และนำความรู้ไปใช้ในอนาคตข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพไทยจีน

คุณพินิจจารุสมบัติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และบุคคลาสำคัญในวงการการเมืองหลายท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย