ตอนที่ 1 โฮมสเตย์เจียงเปียน

หมู่บ้านเปียนเจียง เป็นหมู่บ้านในภูเขาลึกของเมืองกุ้ยหลิน ทั้งชุมชนมีเพียง 38 ครัวเรือน 168 คน เท่านั้น ในปี ค.ศ.2018 ได้สร้างโฮมสเตย์ขึ้นสองแห่งโดยมีสามสาวพี่น้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดการ…มารู้จักธุรกิจนี้ทำอย่างไรถึงทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นและยังเปลี่ยนหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกด้วย
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย