ใช้ดนตรีส่งต่อพลังสู้ไวรัสโควิด-19

ผลงาน “เราอยู่ด้วยกัน” ของโรงละครแห่งชาติ (จีน) นักแสดงได้ใช้มือถือบันทึกภาพในพื้นที่ต่าง ๆ ดนตรีส่งต่อพลัง ความหวัง และความกล้าในการต่อสู้ไวรัส

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย