เขตซินเจียงจัดแข่งขี่ม้า

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม อำเภอฝูไห่ เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียงของจีน เปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมีการจัดแข่งขันขี่ม้าระยะทาง 18 กิโลเมตรด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย