ซินเจียงอุยกูร์

🇨🇳เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมืองหลวงคือเมืองอุรุมชี มีชนกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์กว่า 55 กลุ่ม และเป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของประเทศจีน ซินเจียงมีพื้นที่ทั้งหมด 1.66 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศจีน เป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
.
🚜ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในซินเจียงส่วนใหญ่คือ ข้าวสาลี ข้าวโพดและข้าวสาร ในด้านพืชผลทางการค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ้าย วัตถุดิบทางการแพทย์และพืชน้ำตาล (พืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล) เป็นต้น ซินเจียงมีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนใคร เช่น อุทยานธรณีแห่งชาติเขอเข่อทัวไห่ เทือกเขาเปลวไฟที่ร้อนระอุจากวรรณกรรม “ไซอิ๋ว” ทะเลสาบสวรรค์ภูเขาเทียนซานที่ในสมัยโบราณเรียกว่า “เหยาฉือ” ทุ่งหญ้าจาวซูที่เต็มไปด้วยวัวและแพะ ผักผลไม้แสนอร่อยและอาหารอุยกูร์ที่เป็นเอกลักษณ์…..
.
❄️มาซินเจียงกันเถอะ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับธรณีสัณฐานที่อุดมสมบูรณ์ได้ในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ทุ่งหญ้าไปจนถึงธารน้ำแข็ง ตั้งแต่ทุ่งดอกไม้เบ่งบานไปจนถึงดินแดนที่ปกคลุมด้วยหิมะ หมู่บ้านเหอมู่ที่มีสีสันสดใสในฤดูใบไม้ร่วง…..ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่อันน่าหลงใหล
.
🎇ในครั้งนี้จะขอพาเพื่อนๆ ชาวไทยทุกท่านไปพบกับ “นิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซินเจียง” ให้ทุกท่านได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติที่แปลกตา และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซินเจียงงดงามขนาดไหน ท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อท่านเดินทางมาถึงซินเจียง ท่านถึงจะรู้ได้ว่าสวรรค์บนดินเป็นอย่างไร
.
🌠大美新疆——那些不可错过的新疆之美

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย