เหยียนคุนจี๋ ผู้สืบทอดผ้าเซี่ยปู้

อำเภอหรงชาง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2551 ทักษะการทอผ้าเซี่ยปู้ของอำเภอหรงชางได้รวมอยู่ในรายการการคุ้มครอง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ชุดที่สอง
🏜เซี่ยปู้ (ผ้าฤดูร้อน) เป็นผ้าทอลวดลายพื้นเรียบธรรมดาที่ทอด้วยมือจากใยป่าน ในประวัติศาสตร์เรียกว่า “ผ้าไหมมั่งคั่ง” กว่า 4,000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวจีนโบราณใช้ใยป่านเพื่อทอผ้า ผ้าทอมือจากใยป่านชนิดนี้มีความนุ่มกว่าผ้าไหมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเสื้อผ้าในฤดูร้อน ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “เซี่ยปู้ (ผ้าฤดูร้อน)”
🥼วิธีการผลิตเซี่ยปู้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังคงใช้วิธีการทอด้วยมือมาจนถึงปัจจุบัน ชื่อของใยป่านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่า สู่ปู้ ในสมัยราชวงศ์ถังเรียกว่า ปานปู้ ในสมัยราชวงศ์ซ่งเรียกว่า เจี่ยนปู้ และในปัจจุบันเรียกว่า เซี่ยปู้
🇨🇳ตำบลผานหลง อำเภอหรงชาง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน บ้านเกิดของเซี่ยปู้ในประเทศจีน เป็นพื้นที่ผลิตเซี่ยปู้แบบดั้งเดิมของจีนที่มีชื่อเสียง โดยการทอเซี่ยปู้แบบทอมือดั้งเดิมนั้นต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมดกว่า 10 ขั้นตอน
👳‍♀️เซี่ยปู้มีความเป็นธรรมชาติและความแข็งแรง เหมาะสำหรับการแสวงหาธรรมชาติและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคนสมัยใหม่ นักออกแบบเดินทางเข้าสู่บ้านเกิดของเซี่ยปู้ในประเทศจีน พยายามสำรวจภาคสนามและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เซี่ยปู้มีความเป็นธรรมชาติและความแข็งแรง สอดคล้องกับการแสวงหาธรรมชาติและไลฟ์สไตล์อย่างมีคุณภาพของคนสมัยใหม่ การออกแบบช่วยให้เซี่ยปู้แบบดั้งเดิมมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในยุคร่วมสมัย🥼

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย