เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย

🏠หมู่บ้านสือผาย เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย ด้านหน้าเป็นแม่น้ำแยงซี ด้านหลังติดกับภูเขา การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก จึงทำให้เป็นเมืองที่ร้างผู้คน จากมาตรการ “การอนุรักษ์สำคัญที่สุด การพัฒนาอย่างมีเหตุผล การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการพัฒนาร่วมกัน” จุดชมวิวหมู่บ้านสือผายเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงการจราจรและสร้างท่าเรือเฟอร์รี่แบบมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยว 6 แห่ง รวมถึงท่าเรือท่องเที่ยวสือผายและ ซานโต่วผิงซึ่งได้เปลี่ยนวิธีเดินทางของชาวบ้านในท้องถิ่นไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้จุดชมวิวยังทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ขจัดความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ปัจจุบันเกษตรกรมากกว่า 60% รอบๆ จุดชมวิวต่างประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจาก 23 ปีของการพัฒนาอย่างแข็งขัน พื้นที่จุดชมวิวซานเซียได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A แห่งชาติ จุดชมวิวนี้ได้ผลักดันให้หมู่บ้านสือผาย และหมู่บ้านหวังเจียผิงกลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย🍃

.
🇨🇳中国湖北省宜昌市三峡人家景区
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย