คลิปประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนอุปรากรจีน-ไทย ‘มังกรและหงส์สิริมงคล’ เฉลิมฉลอง #เทศกาลตรุษจีน 2023


คลิปประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนอุปรากรจีน-ไทย ‘มังกรและหงส์สิริมงคล’ เฉลิมฉลอง #เทศกาลตรุษจีน 2023

#อุปรากรจีน- #อุปรากรไทย


ติดตาม “#ศูนย์วัฒนธรรมจีน” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย