การบรรยายเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในหัวข้อ ”ศิลปะการร้องประสานเสียง จากโรงละครเพลงและระบำเซินเจิ้น ชื่นชมผลงานชิ้นเอกของการขับร้องประสานเสียงร้อยปีของประเทศจีน“

เวลานี้โลกอยู่ห่างไกล จีน ไทย และพระจันทร์กลม ฟัง ‘นิทานจีน’ และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี-บรรยาย ‘นิทานจีน’ สำเร็จที่กรุงเทพฯ

ในเวลานี้โลกพระจันทร์เต็มดวงในประเทศไทย

ฟัง “นิทานจีน” และสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรี

——การบรรยาย “China Story” ประสบความสำเร็จในกรุงเทพฯ

ภาพถ่ายหมู่ของแขก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ควบคู่ไปกับบรรยากาศที่สนุกสนานและมีความสุขของเทศกาลไหว้พระจันทร์ การบรรยายชุด “เรื่องจีน” ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรในประเทศไทย โหม เหวินห่าว วาทยกรถาวรและผู้ควบคุมวงรุ่นเยาว์ของ Shenzhen Opera and Dance Theatre ได้รับเชิญเป็นพิเศษให้เป็นปาฐกถาพิเศษในการบรรยายครั้งนี้ ในหัวข้อ “Shenzhen Opera and Dance Theatre Chorus Art Demonstration Lecture: Appreciation of Chinese Chorus’s Centenary Masterpieces” เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานักร้องประสานเสียงจีนและพูดคุยกับอาจารย์และนักเรียนจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวโลด มีการแลกเปลี่ยนและโต้ตอบการร้องประสานเสียงในเชิงลึก คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวโลโดรประมาณ 200 คน ได้แก่ ราวี วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ เวโลดอกก, จี ดิกอน คณบดีคณะอักษรศาสตร์, เชว เสี่ยวหัว ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนและสำนักงานการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ, จ้าวซิน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร.ร. ร่วมประชุม กิจกรรม

Que Xiaohua กล่าวสุนทรพจน์

Que Xiaohua กล่าวในสุนทรพจน์ว่าจุดประสงค์ของการจัดบรรยายชุด “China Story” คือเพื่อให้คนไทยเข้าใจจีนยุคใหม่จากหลากหลายมุมและในทุกแง่มุมมากขึ้น การบรรยายครั้งแรกใช้ดนตรีเป็นจุดเริ่มต้นและมุ่งเป้าไปที่นักเรียนรุ่นเยาว์หวังว่าจะสามารถแสดงให้เห็นการพัฒนาและการสืบทอดดนตรีและศิลปะจีนได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในยุคใหม่และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม นอกจากนี้ยังหวังว่าคนหนุ่มสาวเพื่อน ๆ ยังคงแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างลึกซึ้งในสาขาอาชีพของคุณเองและส่งเสริมมิตรภาพจีน-ไทยด้วยความมีชีวิตชีวาของเยาวชน

รวี วัน กล่าวสุนทรพจน์

รวิวรรณกล่าวว่าความร่วมมืออันดีตลอด 10 ปีระหว่างมหาวิทยาลัยชิดะและศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ เป็นการสะท้อนถึงจีนและครอบครัวที่ใกล้ชิดของไทยอย่างแท้จริง และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ การบรรยายเรื่อง “China Story” ในวันนี้จะทำให้เรา ความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันในหลายสาขาเช่นสาขาวิชาการและวิชาการมีความสำคัญในทางปฏิบัติมากขึ้นและนักเรียนมีความเข้าใจที่ครอบคลุมและหลากหลายเกี่ยวกับประเทศจีน

การบรรยายเรื่องภาษาจีนโหมวเหวินห่าว

ในระหว่างการบรรยาย ผู้ควบคุมวงโหมว เหวินห่าว เปิดหัวข้อด้วยผลงานร้องเพลงประสานเสียงครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน คัดเลือกผลงานร้องเพลงประสานเสียงที่เป็นตัวแทนในช่วงเวลาสำคัญๆ และเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับพัฒนาการของนักร้องประสานเสียงจีนที่มีมานับศตวรรษ ขณะสลับกับนักร้องประสานเสียงของ โรงละครโอเปร่าและเต้นรำเซินเจิ้น การแสดงสดของผลงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมได้ชื่นชมแก่นแท้ของวัฒนธรรมการร้องเพลงประสานเสียงที่มีอายุนับศตวรรษของจีนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมอันมั่นคงที่เกิดจากการสั่งสม การสืบทอด และการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมอย่างเต็มที่ หลังจากการบรรยายคณะนักร้องประสานเสียงของ Srinakarin Velodro University School of Arts ได้แสดงบนเวทีและแสดงโอเปร่าร่วมกับคณะเสิ่นเจิ้นด้วย บรรยากาศอบอุ่น น่าอยู่

คณะนักร้องประสานเสียงนักแสดงจีนและไทย

 ชุดการบรรยาย “China Story” เป็นกิจกรรมแบรนด์ทางวัฒนธรรมที่เปิดตัวโดยศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ มาบรรยาย สัมมนา และแลกเปลี่ยน ฯลฯ โดยจะแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ ประเทศจีนในยุคใหม่กับคนไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศได้เสริมสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม การบรรยายครั้งนี้ถือเป็นงานบรรยายชุดแรกในซีรีส์ “China Story” และยังเป็นหนึ่งในชุดกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ “จีนและไทยก็เต็มในเวลานี้” “.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย